< content="Cổ Phiếu TCB: Khuyến nghị, Định giá và Xu hướng dòng tiền" /> < content="Hồ sơ chi tiết cổ phiếu TCB. Chi tiết phân tích hoạt động tài chính, định giá và xu hướng dòng tiền của cổ phiếu TCB." />

nhận định kèo juventus

MỤC LỤC
  Add a header to begin generating the table of contents

  Home » Cổ Phiếu TCB: Khuyến nghị, Định giá và Xu hướng dòng tiền

  Cổ Phiếu TCB: Khuyến nghị, Định giá và Xu hướng dòng tiền

  MỤC LỤC
   Add a header to begin generating the table of contents

   Cổ phiếu TCB là gì?

   Cổ phiếu TCB là cổ phiếu của công ty cổ phần  Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Techcombank được thành lập năm 1993 với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Năm 2017, ngân hàng tăng vốn điều lệ lên 11,655,307,200,000 đồng.

   Ngày 04/06/2018, ngân hàng chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Đến nay, Techcombank đã cung cấp nhiều loại sản phẩm, dịch vụ đa dạng cho hơn 8 triệu khách hàng, cá nhân, doanh nghiệp tại Việt Nam thông qua 1 trụ sở chính, 2 văn phòng đại diện và 309 điểm giao dịch tại 45 tỉnh thành trên cả nước.

   Hồ sơ doanh nghiệp của TCB

   Sản phẩm dịch vụ chính

   • Huy động vốn;
   • Tín dụng;
   • Liên kết và đầu tư tài chính;
   • Kinh doanh ngoại hối;
   • Cung cấp các dịch vụ tài chính tiền gửi, thẻ, bảo lãnh, thanh toán quốc tế, ngân hàng internet, tài chính tiêu dùng;
   • Cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp và quản lý tài sản;

   Chiến lược phát triển và đầu tư

   • Áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại trong các dịch vụ ngân hàng, trung tâm dữ liệu và các dịch vụ tích hợp hệ thống để tiếp tục là ngân hàng dẫn dầu về công nghệ;
   • Tiếp tục thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược với các đối tác khác là những tập đoàn lớn nhằm củng cố và mở rộng hệ sinh thái khách hàng;
   • Tập trung khai thác hệ sinh thái khách hàng trong chuỗi giá trị và các khách hàng lớn hiện tại nhằm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh so với các ngân hàng khác trong ngành;
   • Xây dựng và phát triển các kênh phân phối mới, đặc biệt là ngân hàng điện tử (digital banking), tối ưu hóa mô hình bán hàng để nâng cao hiệu quả bán hàng cho khách hàng trong hệ sinh thái và tăng cường bán chéo, bán thêm cho khách hàng;

   Rủi ro kinh doanh

   • Thông tư 36/2014/TT-NHNN cũng gây ra một số khó khăn đối với hệ thống ngân hàng, giới hạn cấp tín dụng bị thu hẹp, giới hạn đầu tư trái phiếu chính phủ, tỷ lệ vệ khả năng chi trả, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải cấu trúc lại các danh mục tài sản có cũng như tài sản nợ để tuân thủ theo quy định. Việc tái cấu trúc này ảnh hưởng đến kết quả cũng như chiến lược kinh doanh của các ngân hàng. Ngoài ra, vẫn còn nhiều khó khăn trong việc xử lý dứt điểm nợ xấu tồn đọng khi vẫn còn thiếu các nguồn tài chính thực từ bên ngoài trong khi khuôn khổ pháp lý cho mua bán nợ xấu còn nhiều bất cập.

   nhận định kèo juventus: 

   Thông tin cơ bản của cổ phiếu TCB

   • Giá cổ phiếu: 50,000 vnđ/cp
   • Ngành: Ngân hàng
   • Vốn hóa: 177,023 Tỷ đồng

   Chú ý: Dữ liệu phân tích được cập nhật tại ngày 07/12/2021.

   Đánh giá 360

   tcb đánh giá 360

   Lợi thế

   • Ước tính TCB có tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trong 3 năm tiếp theo (20.31%/năm) cao trên 15%/năm
   • Ước tính TCB có tăng trưởng doanh thu trong 3 năm tiếp theo (18.93%/năm) cao trên 15%/năm
   • Tăng trưởng thu nhập lãi thuần 12 tháng gần nhất của TCB (44.808%) cao hơn mức tăng trưởng thu nhập lãi thuần trung bình ngành Ngân hàng Việt Nam (29.83%)

   Rủi ro

   • TCB đang có mức định giá P/E (10.11) cao hơn mức P/E trung bình 5 năm (7.51)
   • TCB đang có mức định giá P/B (1.99) cao hơn mức P/B trung bình 5 năm (1.57)
   • Ước tính TCB có tăng trưởng doanh thu (18.93%/năm) trong 3 năm tiếp theo thấp hơn mức tăng trưởng doanh thu 12 tháng gần nhất (33.86%)

   Động lực và xu hướng cổ phiếu TCB

   Hiểu rõ xu hướng tăng giá của cổ phiếu sẽ giúp bạn lựa chọn thời điểm mua/bán chính xác nhất, và đi trước thị trường.

   Giá cổ phiếu

   tcb giá cổ phiếu

   • Rủi ro biến động giá: TRUNG BÌNH. TCB có mức biến động giá (độ lệch chuẩn) hàng tuần trong 3 tháng gần đây (3,535 vnđ), tăng so với cùng kỳ năm ngoái (2,385 vnđ), nhưng vẫn trong vùng ổn định.
   • Rủi ro thanh khoản: TCB có mức rủi ro thanh khoản thấp, cụ thể trung bình khoảng 598,232,172,245 vnđ mới có thể làm thay đổi +/- 1% giá cổ phiếu.

   Hiệu quả sinh lời cổ phiếu

   tcb hiệu quả sinh lời cổ phiếu

   Động lực và mức độ biến động

   tcb động lực và mức độ biến động

   • Xu hướng dài hạn: TCB đang ở trong xu hướng tăng dài hạn (+13%).
   • Xu hướng trung hạn: TCB đang ở trong xu hướng tăng trung hạn (+1.7%).
   • Xu hướng ngắn hạn: TCB đang ở trong xu hướng giảm ngắn hạn (-4.4%).

   Định giá cổ phiếu TCB

   Nếu bạn đặt lệnh mua 1 cổ phiếu có biên an toàn đủ lớn, bạn đang đầu tư. Ngược lại, bạn đang đánh bạc với số vốn của mình.

   Giá trị nội tại & Biên an toàn

   tcb định giá cổ phiếu

   • Không có biên an toàn: TCB (50,000) đang được giao dịch ở mức cao hơn Giá trị nội tại (47,817) của doanh nghiệp.
   • Không có biên an toàn đủ lớn: TCB (50,000) đang giao dịch với mức biên an toàn (-4.57%) nhỏ hơn 20%.

   Giá mục tiêu của công ty chứng khoán

   tcb Giá mục tiêu của công ty chứng khoán

   Chỉ số P/E

   tcb chỉ số pe

   • PE cao hơn PE trung bình 5 năm: TCB đang có mức định giá P/E (10.11) cao hơn mức P/E trung bình 5 năm (7.51).
   • PE cao hơn PE trung bình ngành: TCB đang có mức định giá P/E (10.11) cao hơn mức P/E trung bình ngành Ngân hàng trong khu vực (9.84).

   Chỉ số P/B

   tcb chỉ số pb

   • PB cao hơn PB trung bình 5 năm: TCB đang có mức định giá P/B (1.99) cao hơn mức P/B trung bình 5 năm (1.57).
   • PB cao hơn PB trung bình ngành: TCB đang có mức định giá P/B (1.99) cao hơn mức P/B trung bình ngành Ngân hàng trong khu vực (0.75).

   Chỉ số PEG

   tcb chỉ số peg

   • Chỉ số PEG: TCB đang có mức định giá thấp dựa trên tỷ lệ PEG (0.5)

   Tăng trưởng cổ phiếu TCB

   Các chỉ số dự báo tăng trưởng sẽ giúp bạn đánh giá chính xác về triển vọng của TCB trong 3 năm tới. Trong cùng 1 ngành, hãy chọn những cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng vượt trội nhất.

   Dự báo doanh thu và lợi nhuận

   tcb dự báo doanh thu và lợi nhuận

   Dự báo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong 3 năm tiếp theo

   tcb dự báo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong 3 năm tiếp theo

   • Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế: Ước tính TCB có tăng trưởng LNST (20.31%/năm) trong 3 năm tiếp theo thấp hơn mức tăng trưởng LNST 12 tháng gần nhất (52.61%).
   • Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ước tính trên 15%/năm: Ước tính TCB có tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trong 3 năm tiếp theo (20.31%/năm) cao trên 15%/năm.
   • Tăng trưởng doanh thu: Ước tính TCB có tăng trưởng doanh thu (18.93%/năm) trong 3 năm tiếp theo thấp hơn mức tăng trưởng doanh thu 12 tháng gần nhất (33.86%).
   • Tăng trưởng doanh thu ước tính trên 15%/năm: Ước tính TCB có tăng trưởng doanh thu trong 3 năm tiếp theo (18.93%/năm) cao trên 15%/năm.
   • Tăng trưởng doanh thu ước tính cao hơn tăng trưởng doanh thu trung bình ngành: Ước tính TCB có tăng trưởng doanh thu (18.93%/năm) trong 3 năm tiếp theo cao hơn mức tăng trưởng doanh thu trung bình ngành Ngân hàng ở Việt Nam (15.09%/năm).

   Dự báo lợi nhuận trên một cổ phần (EPS)

   tcb kế hoạch doanh thu lợi nhuận và thực hiện

   Hiệu quả hoạt động cổ phiếu TCB

   Các chỉ số tài chính trong quá khứ sẽ phản ánh hiệu quả hoạt động và lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp. Mua những cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh bền vững là chiến lược đầu tư thành công nhất mọi thời đại.

   tcb kế hoạch doanh thu lợi nhuận và thực hiện

   • Thực hiện: Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng của TCB đạt 17,098,397,000,000 VNĐ, hoàn thành 86.36% kế hoạch đặt ra.

   Doanh thu và lợi nhuận quá khứ

   vcb doanh thu và lợi nhuận quá khứ

   • Biên lợi nhuận ròng tăng: TCB có biên lợi nhuận ròng hiện nay (50.17%) cao hơn so với cùng kỳ (44.01%).

    Tăng trưởng lợi nhuận quá khứ

   tcb tăng trưởng lợi nhuận quá khứ

   • Xu hướng lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế của TCB đã tăng trung bình 27.17% mỗi năm, trong vòng 5 năm qua.
   • Tăng trưởng nhanh: Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất của TCB (52.61 %) cao hơn mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân 5 năm quá khứ (27.17%).
   • Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất cao hơn mức trung bình ngành: Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất của TCB (52.61%) cao hơn mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất trung bình ngành Ngân hàng Việt Nam (42.94%).

   Chỉ số ROE

   tcb chỉ số roe

   • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao hơn 15%: TCB có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 12 tháng gần nhất đạt 21.35 %. Warren Buffett thường đầu tư vào những doanh nghiệp có ROE trên 15% và tỷ lệ này được duy trì ít nhất trong 3 năm.
   • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao hơn mức trung bình ngành: TCB có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 12 tháng gần nhất đạt 21.35%, cao hơn mức tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình ngành Ngân hàng ở Việt Nam (18.8%).

   Chỉ số ROA

   tcb chỉ số roa

   • Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) thấp: TCB có tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) 12 tháng gần nhất đạt 3.57%. Lợi nhuận làm ra quá thấp, không đáng kể so với quy mô tài sản của doanh nghiệp.
   • Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) cao hơn mức trung bình ngành: TCB có tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) 12 tháng gần nhất đạt 3.57%, cao hơn mức tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) trung bình ngành Ngân hàng ở Việt Nam (1.7%).

   Biên lãi ròng quá khứ

   tcb biên lợi nhuận quá khứ

   • Tỷ suất sinh lời tài sản không thay đổi: Tỷ suất sinh lời tài sản của TCB không thay đổi so với năm 2020, đạt 7.84%.
   • Chi phí vốn giảm: Chi phí vốn của TCB giảm 0.86%, từ 3.17% (năm 2020) xuống 2.31%.
   • Biên lãi ròng được cải thiện: Biên lãi ròng (NIM) của TCB tăng 0.73%, từ 5.07% (năm 2020) lên 5.8%.

   Biên lãi ròng (NIM) và Tăng trưởng thu nhập lãi thuần (NII Growth)

   tcb nim

   Sức khỏe tài chính cổ phiếu TCB

   Đừng bị đánh lừa bởi triển vọng tăng trưởng. Tăng trưởng thường phải đánh đổi bởi tỷ lệ đòn bẩy tăng cao. Hãy chú ý, nếu đòn bẩy của doanh nghiệp quá cao, tăng trưởng chỉ là 1 “lâu đài xây trên cát”.

   Lịch sử và phân tích Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu

   tcb lịch sử và phân tích nở vay trên vốn chủ sở hữu
   • Đòn bẩy tài chính: TCB có tỷ lệ Tổng tài sản trên Vốn chủ sở hữu (6.13) ở mức hợp lý (nhỏ hơn 12 lần).
   • Cấu trúc tài chính: Tỷ lệ Tổng tài sản trên Vốn chủ sở hữu của TCB đã giảm từ 11.99 xuống 6.13 trong vòng 5 năm qua.

   Xu hướng chất lượng tài sản

   tcb xu hướng clts

   • Tỷ lệ nợ xấu tăng: Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng TCB tăng 0.1%, từ 0.47% (năm 2020) lên 0.57%. Dấu hiệu cho thấy chất lượng tài sản của TCB giảm.
   • Tỷ lệ Dự phòng/Cho vay tăng: Tỷ lệ dự phòng/cho vay của ngân hàng TCB tăng 0.25%, từ 0.8% (năm 2020) lên 1.05%.
   • Tỷ lệ dự phòng/nợ xấu cao: Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng TCB là 184.33%, ở mức cao.

   So sánh chất lượng tài sản năm gần nhất

   tcb so sánh clts

   • So với Tỷ lệ nợ xấu trung bình ngành: Tỷ lệ nợ xấu của TCB (0.57%) thấp hơn Tỷ lệ nợ xấu trung bình ngành Ngân hàng Việt Nam (1.41%).
   • So với Tỷ lệ Dự phòng/Cho vay trung bình ngành: Tỷ lệ Dự phòng/Cho vay của TCB (1.05%) thấp hơn mức tỷ lệ Dự phòng/Cho vay trung bình ngành Ngân hàng Việt Nam (1.84%).

   Cổ tức cổ phiếu TCB

   Nếu bạn cần sự ổn định, hãy tìm những cổ phiếu trả cổ tức ỔN ĐỊNH. Hãy chọn những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức trong khoảng từ nhóm 25% tỷ lệ thấp nhất thị trường đến nhóm 25% tỷ lệ cao nhất, và có lịch sử chi trả cổ tức ổn định.

   Tỷ suất cổ tức so với thị trường

   tcb tỷ suất cổ tức so với thị trường

   nhận định kèo juventus: 

   Ban lãnh đạo

   Đừng bao giờ đặt lệnh mua nếu bạn chưa hiểu rõ về Ban lãnh đạo của doanh nghiệp. Gợi ý: hãy chú ý đến thời gian đương nhiệm bình quân và tỷ lệ sở hữu của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

   CEO

   tcb ceo

   Hội đồng quản trị

   tcb hội đồng quản trị

   Ban giám đốc và ban kiểm soát

   tcb ban giám đốc và ban kiểm soát

   Cơ cấu sở hữu

   Hãy đứng trên vai người khổng lồ. Hãy chọn những cổ phiếu có sự đa dạng về cơ cấu cổ đông. Sự có mặt của các quỹ đầu tư sẽ giúp gia tăng sự minh bạch của doanh nghiệp đối với cổ đông. Gợi ý: các quỹ đầu tư lớn luôn có nhiều thông tin hơn bạn.

   Giao dịch nội bộ gần nhất

   tcb giao dịch nội bộ gần nhất

   • Giao dịch nội bộ: Cổ đông nội bộ của TCB đang mua ròng trong 12 tháng gần nhất.

   Thông tin giao dịch

   tcb thông tin giao dịch

   Cơ cấu cổ đông

   tcb cổ đông lớn

   Cổ đông lớn

   tcb cổ đông lớn

   Quỹ đầu tư lớn nắm giữ

   vcb quỹ đầu tư lớn nắm giữ

   Chia sẻ bài viết này đến bạn bè:

   Minh Dũng

   Minh Dũng

   Minh Dũng là 1 nhà đầu tư chuyên nghiệp có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích đầu tư chứng khoán. Anh đi theo triết lý đầu tư giá trị tăng trưởng kết hợp của Warren Buffett và Philip Fisher. Anh đã giành được nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi về đầu tư tại Việt Nam. Cổ phiếu của anh tập trung vào những ngành tăng trưởng như thép, bán lẻ, công nghệ, logistics... Với anh, mỗi cơ hội đầu tư giá trị được tìm thấy giống như 1 sự tận hưởng chiến thắng khi khác biệt với đám đông. Follow:

   Bạn mới tìm hiểu về đầu tư chứng khoán và chưa biết bắt đầu từ đâu? Hãy tham khảo Thư viện kiến thức về đầu tư chứng khoán dành cho nhà đầu tư F0 do GoValue hướng dẫn. 

   Khóa học đầu tư giá trị đầu tiên & duy nhất ở Việt Nam – Value Investing Masterclass 2.1

   Dành cho những người muốn xem đầu tư chứng khoán là kênh kiếm tiền dài hạn. nhận định kèo juventus:Xem chi tiết…

   Scroll to Top dang ky bet172 dang ky bet169 dang ky bet170 dang ky bet171 dang ky bet173 dang ky bet174 dang ky bet178 trực tiếp bóng đá link dang ky bet175 dang ky bet176